Hlavná stránka
O nás
Služby
Repasované PC
Preprava
Akcie
Softvérové riešenia
Predaj
Servis
Požičovňa
Kontakt


POŽIČOVŇA


Notebooky Notebooky Poèítaèové zostavy Počítačové zostavy Monitor, TV Monitory
Tlaèiarne Tlačiarne Projektory Dataprojektory Poèítaèové zostavy Faxy

P o d m i e n k y :

Od firmy (fyzickej osoby), ktorá si ešte od nás nepožičiavala žiadnu techniku požadujeme zálohu v hotovosti 10.000,- Sk
(pripadne dohoda možná).
Na zálohu bude samozrejme vystavený riadny doklad. Pri vrátení požičanej techniky sa záloha vráti.
Požadujeme tiež podpísanie zmluvy o výpožičke.
V prípade, že je firma (fyzická osoba) už u
nás zaregistrovaná, záloha je odpustená.

V prípade, že ste firma, potrebujete iba základne údaje o firme, my vám vystavíme zmluvu o výpožičke
a z vašej strany ju musí
podpísať poverená osoba.

V prípade fyzickej osoby, potrebujete platný občiansky preukaz + ešte jeden platný doklad totožnosti (pas, vodičský...).

Zmluvu vystavíme na počkanie, prípadne Vám ju privezieme spolu s vypožičanou technikou.

e-mail: pozicovna@kvatro.sk

Copyright (c) 2006 KVATRO Comp. s.r.o. Hlavná stránka | Kontakt